• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт директора школи

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КУ "Воскресенський навчально-виховний комплекс "спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області Лазаренка Олександра Сергійовича за 2022/2023 навчальний рік.

Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за 2022-2023 навчальний рік . Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових випробовувань, та відкриттів.

Надзвичайною особливістю роботи у 2022/2023 навчальному році було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ( з продовженням ).

Незважаючи на усю складність організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році, освітні навчальні програми початкової та базової загальної середньої освіти виконані повністю.

Як директор у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався чинними законодавчими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора НВК, іншими нормативними актами, що регламентують роботу закладів загальної середньої освіти та його керівника.

Особливістю освітнього процесу у 2022/2023 навчального року стало запровадження дистанційного навчання в складних умовах воєнного стану. Вчителі працювали з учнями в режимі онлайн, користуючись сервісом Google Meet, освітніми платформами «На урок», через скайп, Viber, електронну пошту тощо.

Дистанційна форма здобуття освіти забезпечила можливості для учнів продовжувати здобувати освіту в Україні незалежно від їх місця поточного перебування, у тому числі за кордоном та на тимчасово окупованій території.

Адміністрацією закладу було обговорено зміну форм навчання з педагогами, обрано онлайн платформу Google Meet, та організовано навчання учнів

з використанням дистанційних технологій. На батьківських зборах в режимі онлайн вчителями вибрано оптимальний варіант, зважаючи на технічні можливості кожного вчителя та учнів.

Навчальний процесс здійснюється згідно з річним планом роботи, освітньої програми, навчальним планом, планом внутрішнього контролю, календарних планів учителів-предметників, виховної роботи класних керівників. Така система сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток нашого навчального закладу, незважаючи на дистанційну форму навчання.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Робота початкової ланки у 2022/2023 навчальному році була спрямована на виконання закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти.

Всього в початковій ланці функціонували 5 класів. Учні 1, 2, 3, 4-А, 4-Б класів навчалися за Типовою освітньою програмою В.Савченко.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» було організовано два класи з інклюзивною формою навчання.

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік були результати виконання тематичних діагностувальних робіт, що виражалися вербальною оцінкою в 1-2 класах, рівневою оцінкою в 3-4 та мали відображення в Свідоцтві досягнень. Всі молодші школярі у 2022/2023 н.р. атестовані.

БАЗОВА ТА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

У 2022/2023 навчальному році працював 1 п’ятий клас НУШ, у 6-9-х класах функціонував 1 клас з поглибленим вивченням окремих предметів:

9-Б – англійська мова.

та 2 класи (10-11 ) з вивченням профільних предметів:

10 клас - українська мова та література;

11 клас — українська мова та література .

В 5-11-х класах в минулому навчальному році приступило до навчання — 144 учні.

По закінченні навчального року атестовані всі. На високому рівні закінчили навчальний рік 19 учні, що становить 16 % .

Успішність навчання учнів становить 100 %.

Неатестованих немає.

За підсумками навчального року за високі навчальні досягнення - 18 учнів 5-8-х, 10-х класів нагороджені Похвальними листами:

5 клас: Зубенко Олексій; Коваль Михайло, Майорська Аліна; Остапарченко Антон; Панасенко Марина; Портна Катерина; Редько Діана.

6 клас: Бровко Артем, Горобець Марія; Замирайло Тимур; Руденко Марина

7 клас: Наконечна Дарина; Соколова Маргарита

8 клас: Євтушенко Валерія

10 клас: Ковпак Анастасія; Кудаковська Ангеліна.

У зв’язку з дією військового стану у 2022/2023 навчальному році учні 4, 9, 11 класів були звільнені від проходження ДПА.

За результатами річного оцінювання один учнень дев’ятого класу отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою:

Панасенко Дарина.

Випускниця 11 класу Зубенко Марія за високі досягнення у навчанні отримала свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою та нагороджена золотою медаллю:

Відповідно до рейтингової системи класів маємо наступні загальні результати якості знань учнів:

Тобто, найбільші показники маємо в 6 класі (класний керівник Деркач Д.С. а значно нижчі — 9-А клас (класний керівник Цукан Ю.А.).

Особливістю освітнього процесу 2022/2023 навчального року стало запровадження навчання з використанням елементів дистанційного навчання через введення військового стану. Вчителі закладу освіти працювали з учнями в режимі онлайн, користуючись сервісом nz.ua, освітніми платформами «На урок», через, Viber, електронну пошту тощо. Учні опрацьовували навчальний матеріал, виконували завдання, самостійні та контрольні роботи.

Згідно з рішенням серпневої педради 2022 року навчальна практика в 1-4, 5-8,10-х класах проводилася протягом навчального року у форматі онлайн.

Учні 1-4 класів провели віртуальні екскурсії-спостереження за явищами природи рідного краю «Природа навколо нас», були проведені онлайн — зустрічі для учнів 9-11 класів з профорієнтаційної роботи, проведені практичні заняття з правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах, заходи з мінної безпеки та надання першої медичної допомоги при нещасних випадках. Також для учнів 5-11 класів були проведені онлайн екскурсії стежками рідного краю.

УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСАХ

Учні КУ “Воскресенський навчально-виховний комплекс «спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” були учасниками та переможцями предметних конкурсів і олімпіад. Так, учні школи стали учасниками обласного етапу конкурсу знавців української мови ім. Т.Шевченка. інтернет конкурсу з історії України та всесвітньої історії. Зокрема, Панасенко Дарина (9-Б кл) – ІІ місце, Кудаковська Ангеліна (10 кл) – ІІ місце, Євтушенко Валерія (8 кл) – ІІ місце.

Велика увага приділяється позакласній роботі з української мови. Невід’ємною умовою є активна участь учнів у дистанційному форматі у підготовці і проведенні позакласних заходів, таких як участь у заходах, присвячених дню рідної мови, Дню народження Т.Г.Шевченка, тощо.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Кадрова політика НВК будується з урахуванням стандартних державних вимог до сучасного вчителя і спрямована на розвиток професіоналізму педагогічних працівників, стимулювання творчої ініціативи та вдосконалення педагогічної майстерності в умовах реформування української системи освіти.

Методичну роботу в школі очолювала методична рада у складі заступників директора, керівників МО. Працювали 4 предметних методичних об’єднань вчителів та класних керівників. Засідання методичних обєднань проводилися відповідно до графіків проведення.

Освітній процес на 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

Якісний склад педагогічного колективу має такі показники:

Рік

Учи-телів

Категорії

Педагогічні звання

В

І

ІІ

Спец.

Бак-р

%

В. к.,

І к.

«учитель-

методист»

«старший

учитель»

«старший вихо-

ватель»

%

2023

25

9

6

2

8

-

60%

7

28%

Щороку педагоги, згідно з графіком, проходять атестацію.

У 2023 році були атестовані педагогічні працівники, які планово мали атестуватися у цьому році, та педагогічні працівники, які підлягали атестації у 2021/2022 навчальному році та атестація яких була перенесена внаслідок збройної агресії російської федерації, оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв′язку з окупацією Воскресенської територіальної громади та на виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/3454-22 від 15.03.22 року «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році». Педагогічні працівники, які повинні були атестуватися в 2021/2022 навчальному році на час проведення засідань знаходились на окупованій території та не змогли виконувати свої посадові обов’язки, подали до атестаційної комісії заяви, про перенесення атестації. 7 педагогів підтвердили свій професійний рівень раніше присвоєним кваліфікаційним категоріями та педагогічним званням, 1 педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію.

Таким чином з 8 педагогічних працівників, які атестувалися у 2023 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1 вчителю;

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 3 вчителям; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 5 вчителям; підтверджено педагогічне звання «старший учитель» - 5 вчителям.

Семеро вчителів протягом минулого року підвищили кваліфікаційний рівень на курсах та тренінгах у Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти.

Всі вчителі, які працюють в 1-5 класах пройшли тренінги з організації освітнього процесу впровадження НУШ.

У зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи на початку навчального року з одним вчителем призупинено трудові відносини, на простої - 9 вчителів.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Відповідно Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказу МОН від 08.06.2018 № 609 «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», Постанови КМУ від 15.09.2021 № 957 «Про затвердждення Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9- 409 та згідно з планом роботи НВК на 2022/2023 н.р. з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, вивчення стану забезпечення рівного доступу до якісної освіти при організації навчання за інклюзивною формою була проведена організація інклюзивного навчання учнів на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини фахівців інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), заяви батьків, рішень педагогічних рад, з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в загальноосвітній простір.

Роботу в таких класах здійснювала команда фахівців, до складу якої входили асистенти вчителя, педагоги. Одним із основних напрямків роботи були створення індивідуалізованих навчальних планів для кожної дитини з особливими потребами та проведення необхідних адаптацій зовнішнього середовища, характеру навчання.

В організації інклюзивного навчання були враховані усі нормативно-правові документи, які обумовлюють організацію навчання за інклюзивною формою. Також наявні усі документи, які є підставою для організації учням навчання за інклюзивною формою: довідки, завірені печаткою лікарсько-консультативної комісії; накази відділу освіти Воскресенської сільської ради та накази директора школи. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

В умовах інклюзивного навчання у школі асистенти вчителя працювали із учнями, відповідно до свого посадового навантаження: на час функціонування інклюзивного 3, 4-А, 5 класу були призначені асистентами вчителя Кудаковська Я.М. (1 ставка), Сапоненко В.П. (1 ставка), Левченко Л.Б. (1 ст).

ВИХОВНА РОБОТА

Організація виховної роботи під час воєнного стану в закладі проводилась онлайн. Ця робота завжди була невід’ємною складовою освітнього процесу, а зараз, в умовах військової агресії російської федерації проти України, її важливість складно переоцінити. Адміністрацією школи та педагогічним колективом створено систему виховної роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

Найважливішими напрямками виховної роботи у школі цього року були:

1) посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання, створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально- духовного, культурного розвитку дитини;

2) забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог в умовах війни;

3) урізноманітнення форм і методів співпраці школи і сім’ї, зміцнення їх взаємодії з закладом в умовах дистанційного навчання;

4) інтегрування зусиль органів учнівського самоврядування та батьківської громади, педагогічного колективу при організації виховної роботи, використання нових форм реалізації дитячої та молодіжної ініціативи в умовах війни;

5) збереження фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості в умовах війни;

6) педагогічний захист і підтримка дітей у розв'язанні життєвих проблем, забезпечення особистісної недоторканності та безпеки в умовах війни:

- психологічна та емоційна підтримка учнів;

- навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, перша медична допомога тощо);

- розвиток критичного мислення та медіа грамотності.

Протягом навчального року учні школи брали активну участь у творчих конкурсах, акціях:

обласна благодійна патріотична акція дитячих малюнків та сувенірів- оберегів «Шануймо мужність та відвагу воїнів Збройних Сил України» (Панасенко Д., Панасенко М., Горбенко Д., Бібченко Н.);

Всеукраїнська доброчинна акція «Новорічна листівка на передову»;

Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (Кудаковська Ангеліна - 3 місце);

Всеукраїнська акція «Україна пам’ятає і Світ не забуде» (Євтушенко Валерія -1 місце; призери цієї акції: Кудаковська Ангеліна та Марюха Дарина);

Всеукраїнський конкурс есе «Війна за СВІЙ шлях» (дитячий погляд) (Панасенко Дар’я).

Панасенко Дар’я посіла 2 місце в обласному етапі олімпіади з укр. мови.

Онлайн були проведені тематичні місячники, тижні та дні: місячник «Увага! Діти на дорозі!», «Безпека використання газу в побуті», «Безпека життєдіяльності», місячник профорієнтації, місячник правового виховання, місячник належного ставлення до свого здоров’я; тиждень ЦО, тиждень правових знань, Шевченківський тиждень, тиждень «Життя без тютюнопаління»; День Знань, День людей похилого віку, День української писемності та мови, Всесвітній День прав людини, День пам'яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом, День Вишиванки, День Європи,

Особливо важливим стало продовження формування громадянанина-партіота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати суспільство. У сучасних умовах патріотичне виховання молодого покоління набуває особливої актуальності, тому патріотичне виховання є важливою складовою загального виховного процесу у нашому закладі. Питання «Плекаємо українську ідентичність» є наскрізним в освітньому процесі закладу освіти, у його виховній системі.

В межах реалізації концепції національно-патріотичного виховання з учнями школи проводились виховні заходи (тематичні інформаційні години, виховні онлайн-години та бесіди, перегляд презентацій та документальних фільмів, конкурси малюнків, створення відеовітань та ін.):

з увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

вшанування подвигу учасників Революції Гідності;

до Дня захисника і захисниць України;

до Дня Соборності України;

до Дня вшанування пам’яті героїв бою під Крутами;

в ході інформаційної кампанії 24 лютого (рік від початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти України)

до Дня пам'яті та примирення;

до Дня Українського Прапора;

до Дня Незалежності України.

Щоденно учні школи вшановували пам’ять загиблих героїв о 09.00 год.

Питання безпеки життєдіяльності, як ніколи раніше, опирається на гостру потребу суспільства в захисті життя людини, безпечній життєдіяльності. Протягом року проводилася цілеспрямована профілактична робота з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу. Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед вихованців класними керівниками проводився комплекс бесід:

· з безпеки дорожнього руху;

· з мінної безпеки;

· з пожежної безпеки;

· запобігання отруєнь;

· з безпеки при користуванні газом;

· поводження з вибухонебезпечними предметами;

· з безпеки на воді;

· з безпеки користування електроприладами, поводження з джерелами електроструму.

Педагогічними працівниками школи надавались психолого-педагогічні консультації, щодо збереження психічного здоров’я учнів в умовах військового стану.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

На початку навчального року створено оновлений соціальний паспорт закладу, складені списки та соціальні паспорти класів.
За списками у закладі :

дітей з інвалідністю - 5;

дітей – сиріт - 1;
дітей, позбавлених батьківського піклування, - 2;
дітей, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, – 1;

дітей, батьки яких мають статус «учасник бойових дій, – 13;

з них 2 дитини, батьки яких загинули внаслідок бойових дій;
учнів з малозабезпечених сімей – 27;

63 дітей з 9-ти багатодітних родин;

32 дитини з малозабезпечених родин.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

Інформатизація освіти в закладі під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

ДН - засноване на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях навчання й підвищення кваліфікації вчителів.

Дистанційне навчання здійснювалося за допомогою Інтернет: одержання навчальних матеріалів і завдань, і всі інші питання, пов'язані з комунікацією, проходять тільки заочно. Проміжна й підсумкова атестація здійснюється також за допомогою пересилання й перевірки матеріалів.

ДН в навчальному закладі здійснювалося за допомогою таких технологій, як Інтернет, e-mail, телефонний зв'язок, відеоконференції, також традиційне пересилання навчальних матеріалів е-поштою, через соціальні мережі (друкованих, аудіо-, відео- й електронних навчальних матеріалів).

.

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ.

Виховання учня у закладі освіти і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для розвитку дитини. Батьки беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних зі світом захоплень, родинними святами.

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

На початок навчального року було видано ряд організаційних наказів з питань охорони праці. На спільних засіданнях педагогічної ради та ради школи розглянуто план роботи школи на 2022/2023 н.р., де передбачено розділи «Заходи з охорони праці».

Проведено заходи, включені в угоду з охорони праці, по створенню безпечних та нешкідливих умов праці: проведення інструктажів з охорони праці, вивчення питань охорони праці на виробничих адміністративних нарада, проведено навчання знань працівників з охорони праці.

Інструкції для працівників з охорони праці розроблені відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового. Усі здобувачі освіти 1 – 11 класів пройшли необхідні види інструктажів, про що свідчать відповідні записи в журналах (дистанційний формат). Усі класні керівники проводили бесіди з учнями з техніки безпеки, які закріплені відповідними записами у класних журналах після кожної бесіди класними керівниками 1-11 класів.

За 2022/2023 н.р. не було зафіксовано жодного травмування під час навчально-виховного процесу серед працівників та здобувачів освіти.

Роботу, спрямовану на запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму (ДДТТ), організовують і здійснюють адміністрація та педагогічний колектив навчального закладу.

Також був проведений місячнику «Увага! Діти на дорозі» та Тижні безпеки дитини, із залученням працівників поліції, в дистанційному форматі.

ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

КУ "Воскресенський навчально-виховний комплекс "спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької областіпротягом навчального 2022-2023 року отримано майно від благодійних внесків, грантів та дарунків на суму 291 445.33грн., а саме:

Ноутбуки –9 шт.,

Хромбуки –11 шт.,

Планшети – 2 шт.,

Отже, протягом навчального року , незважаючи на тяжкі реалії, які продиктовані загарбницькою війною у нашій державі Воскресенський НВК не припинив освітню діяльність. Разом з цим навчання відбувалося у онлайн форматі. Як учнівський, так і педагогічний колектив втратив основний пріоритет – живе спілкування, адже заклад знаходиться на тимчасово окупованій території:

- відсутність очного спілкування вчителя й учня що послаблює індивідуальний підхід в навчанні й вихованні;

- учні не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, що необхідно при дистанційному навчанні;

- для постійного доступу до джерел інформації потрібна гарна технічна оснащеність та доступ до мережі Інтернет;

- нестача практичних занять і відсутність постійного контролю учасників освітнього процесу;

-не всі учасники освітнього процесу виїхали з ТОТ, але при наявності Інтернету учні підключалися до уроків;

- зменшилася кількість учасників та переможців інтелектуальних конкурсів та змагань, адже деякі з них вимагають очного спілкування.

- зменшилася кількість здобувачів освіти, які перебувають та навчаються за кордоном та у закладах, де навчання офлайн;

Та саме головне, що заклад працює, освітню діяльність не призупинено.

Кiлькiсть переглядiв: 354

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Грудень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031